Mari Kärkkäinen

Aluevaltuutettu ja tulevaisuuslautakunnan jäsen, Pohde

Teknologia ja sen inhimillinen käyttö

Kun digitaalinen ratkaisu toimii, on sen käyttöön helppo siirtyä. Digitaalisten ratkaisujen tulee helpottaa työelämää, tukea osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

Lue teknologiasta »

Toimiva ja tasapainoinen talous

Olen sitoutunut rakentamaan vahvaa julkista taloutta, joka toimii kaikille. Tämä tarkoittaa panostamista työpaikkojen luomiseen, talouden kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Lue taloudesta »

Hyvinvoiva koulutus

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on oikea suunta. Toteuttamisessa pitää kuitenkin huomioida inhimilliset tekijät: riittävä työaika, opettajaresurssit sekä nuoren jaksaminen yhä vaativammaksi käyvässä koulutusympäristössä.

Lue koulutuksesta »

Mari Kärkkäinen

Olen opettaja, tietokirjailija ja terveysteknologian asiantuntija ja alunperin kotoisin Rovaniemeltä. Ouluun muutin yliopisto-opintojen myötä vuonna 1996. Minulla on kaksi ihanaa lasta ja monia lemmikkejä. Olen työskennellyt viime vuodet monipuolisesti terveysteknologian parissa ja paneutunut erityisesti terveysteknologian koulutukseen ja käyttöönottoon liittyviin haasteisiin hoitoalan ammattilaisten näkökulmasta. Työkokemusta minulle on kertynyt Suomessa ja ulkomailla sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Pohjoinen Suomi on rakas ja välimatkojen tuomat haasteet saamme ratkaistua yhteistyössä.

Lue lisää...