Teknologia ja sen inhimillinen käyttö

Tiedän työni kautta, kuinka teknologia voi auttaa meitä tulevaisuuden haasteissa, ja tuoda todellista helpotusta arkeen. Se voi helpottaa työelämää, tukea osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

Teknologia ei ole tavoite itsessään: se on väline yhteiskunnan tavoitteiden toteuttamisessa. Hyödymme teknologiasta ja digitaalisesta asioinnista, kun ihmisten välisiin kohtaamisiin voidaan vapauttaa enemmän aikaa rutiinien sijaan.

Digitalisaatio ei tarkoita digipakkoa kaikille, vaan palvelujen tarkoituksenmukaista kohdentamista.

Lue blogistani