Kuukausi: maaliskuu 2023

Viisi tapaa kehittää verotuksen oikeudenmukaisuuden kokemusta

Toimiva verotus on yksi hyvinvointivaltion peruspilareita. Suomessa tunnetusti on progressiivinen verotus, jossa suuremmat tulot verotetaan suhteellisesti korkeammilla verokannoilla. Tämä perustuu ajatukseen, että henkilöiden, joilla on enemmän tuloja, tulisi maksaa myös suhteellisesti enemmän veroja. Oikeudenmukaisen verotuksen kokemuksen parantaminen vaatii monenlaisten näkökohtien…
Lue lisää

Miten luoda inhimillinen oppimisympäristö lukioiden arkeen?

Koulutuspoliittisilla päätöksillä on suora vaikutus oppilaiden ja opettajien jaksamiseen. Vuonna 2018 säädettiin uusi lukiolaki ja vuonna 2021 toteutettiin oppivelvollisuuden laajentaminen. Nämä ovat lisänneet toisen asteen velvoitteita rahoituksen laahatessa perässä. Opetusalan henkilöstökyselyt osoittavat, että alan korkein kuormitus kohdistuu lukion henkilökuntaan. Viimeisimmän…
Lue lisää

Omaishoitaja, työelämä ja hoivakriisi: miksi tarvitaan lakimuutoksia?

Omaishoito on lämmin, inhimillinen ja kaiken lisäksi yhteiskunnalle edullinen tapa järjestää hoivapalveluja. Hoivan kokonaisuudessa omaishoito on keskeinen osa, jota ilman julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi. Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä omaishoitajien merkitys kasvaa entisestään. Omaishoitoa tuleekin kehittää ja resursoida…
Lue lisää

Vahvalla taloudella velkaantumisen kimppuun

Valtion velkaantuminen, kun se tehdään juoksevia kuluja varten, on koko yhteiskunnan kannalta huolestuttavaa. On totta, että velkaantumista tulee hillitä. Leikkausten tekeminen hyvinvointivaltiota kannattelevista asioista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta ei voi kuitenkaan olla tapa saavuttaa tavoite. Sen sijaan meidän…
Lue lisää

Tun­tei­ta ja ter­veys­tek­no­lo­giaa

Paha, pahempi, pahin. Tuo iso paha susi, teknologia, joka vie ihmisiltä työt ja kanssakäymisestä inhimillisyyden. Tuntuu siltä, että työstä tulee pelkkää kaaosta eikä jutella ehdi, kun joutuu näpyttelemään puhelinta tai puhumaan ruudulle. Vai olisiko sittenkin hyvä, parempi, paras? Kysymykseen ei…
Lue lisää