Viisi tapaa kehittää verotuksen oikeudenmukaisuuden kokemusta

Toimiva verotus on yksi hyvinvointivaltion peruspilareita. Suomessa tunnetusti on progressiivinen verotus, jossa suuremmat tulot verotetaan suhteellisesti korkeammilla verokannoilla. Tämä perustuu ajatukseen, että henkilöiden, joilla on enemmän tuloja, tulisi maksaa myös suhteellisesti enemmän veroja.

Oikeudenmukaisen verotuksen kokemuksen parantaminen vaatii monenlaisten näkökohtien huomioimista.

Moni suhteessa enemmän veroja maksava on todennut, että maksaa mielellään veroja, joilla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita, kuten koulutusta ja toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita. Vahva toive on kuitenkin nähdä nykyistä avoimemmin, miten yhteisiä verovaroja käytetään.

Seuraavat kehitysehdotukset vievät verotuksen kokonaisuutta kohti läpinäkyvämpää ja siten hyväksyttävämpää kokonaisuutta.

Vastinetta veroille

Meidän tulisi varmistaa, että verorahoja käytetään tehokkaasti ja että julkiset palvelut ovat laadukkaita. Korkeitakin veroja maksavat voivat kokea verotuksen oikeudenmukaisemmaksi, jos he näkevät, että heidän maksamillaan veroilla saadaan aikaan hyviä tuloksia, esimerkiksi terveydenhuollossa, koulutuksessa ja infrastruktuurissa. Toisaalta hyvin pienistä tuloista, kuten omaishoitajan tuesta, ei pitäisi joutua maksamaan kohtuuttomia veroja.

Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko

Veronmaksajat voivat kokea verotuksen oikeudenmukaisemmaksi, jos heillä on mahdollisuus ymmärtää, mihin heidän maksamansa verot käytetään. Avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon verovarojen kohdentamisessa koetaan lisäävän kansalaisten luottamusta yhteisten varojen käyttöön.

Verovälttelyn ja -kiertämisen torjunta

Tehokas verovälttelyn ja -kiertämisen torjunta osoittaa, että kaikki maksavat oikeudenmukaisen osuutensa veroista. Se vähentää verorasitusta myös heiltä, jotka maksavat veroja asianmukaisesti.

Verotuksen yksinkertaistaminen

Monimutkainen verotusjärjestelmä voi johtaa epäoikeudenmukaisuuteen ja epäluottamukseen. Yksinkertaistamalla verotusta voidaan helpottaa ymmärrystä siitä, miten verotus toimii, ja vähentää samalla hallinnollista taakkaa.

Keskustelu ja osallistaminen

Käymällä avointa ja osallistavaa keskustelua voidaan lisätä yhteistä näkemystä ja ymmärrystä siitä, miten verorahoja tulisi suunnata. Avoimella keskustelulla on positiivinen vaikutus myös siihen, miten oikeudenmukaiseksi verotus koetaan. Samalla voidaan löytää epäkohtia, joissa verotusta tulisi kehittää.

Koetko sinä tärkeänä, että verotus tuntuu oikeudenmukaiselta kaikista suomalaisista?

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *