Blogi

Ovatko hyvän pe­rus­ter­vey­den­huol­lon avaimet jo kä­sis­säm­me?

Yleislääketieteen ja perhelääketieteen tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet. Tavoitteena on ollut hyvin palveleva, terveyserot vähäisinä pitävä ja julkisin varoin tuotettavissa oleva perusterveydenhuolto. OECD-vertailun mukaan BKT:sta terveydenhuoltoon käyttämämme osuus on verrokkimaitamme pienempi, vaikka saavutetussa terveydessä yllämme samaan. Hoitajavetoinen omatiimimalli tukee pitkäaikaissairaiden…

Säästetään seinistä – ei lasten ja nuorten palveluista

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee noin 130 miljoonan euron säästöjä lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi. Vaikka toiminnan tehostaminen on tarpeen, on kysyttävä, ovatko esitetyt säästöt lasten ja nuorten edun mukaisia. Talouden kiristyessä lasten ja nuorten mielenterveyteen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vain puolet mielenterveyden…

Ei lääkkeitä ruokakauppaan: Miksi lääkkeiden myynti tulisi pitää apteekeissa?

Kokosin tähän perusteluita, miksi lääkkeiden ostaminen on tulevaisuudessakin minusta aiheellista tapahtua apteekkien kautta. Kumoan samalla käsityksiä, joita siirtämisen kannattajat ovat esittäneet. Lääkehuoltoa Suomessa säätelee lääkelaki, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden turvallisuutta ja tarkoituksenmukaista käyttöä sekä varmistaa niiden saatavuus.…

Viisi tapaa kehittää verotuksen oikeudenmukaisuuden kokemusta

Toimiva verotus on yksi hyvinvointivaltion peruspilareita. Suomessa tunnetusti on progressiivinen verotus, jossa suuremmat tulot verotetaan suhteellisesti korkeammilla verokannoilla. Tämä perustuu ajatukseen, että henkilöiden, joilla on enemmän tuloja, tulisi maksaa myös suhteellisesti enemmän veroja. Oikeudenmukaisen verotuksen kokemuksen parantaminen vaatii monenlaisten näkökohtien…

Miten luoda inhimillinen oppimisympäristö lukioiden arkeen?

Koulutuspoliittisilla päätöksillä on suora vaikutus oppilaiden ja opettajien jaksamiseen. Vuonna 2018 säädettiin uusi lukiolaki ja vuonna 2021 toteutettiin oppivelvollisuuden laajentaminen. Nämä ovat lisänneet toisen asteen velvoitteita rahoituksen laahatessa perässä. Opetusalan henkilöstökyselyt osoittavat, että alan korkein kuormitus kohdistuu lukion henkilökuntaan. Viimeisimmän…

Omaishoitaja, työelämä ja hoivakriisi: miksi tarvitaan lakimuutoksia?

Omaishoito on lämmin, inhimillinen ja kaiken lisäksi yhteiskunnalle edullinen tapa järjestää hoivapalveluja. Hoivan kokonaisuudessa omaishoito on keskeinen osa, jota ilman julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto kuormittuisi kestämättömästi. Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä omaishoitajien merkitys kasvaa entisestään. Omaishoitoa tuleekin kehittää ja resursoida…

Vahvalla taloudella velkaantumisen kimppuun

Valtion velkaantuminen, kun se tehdään juoksevia kuluja varten, on koko yhteiskunnan kannalta huolestuttavaa. On totta, että velkaantumista tulee hillitä. Leikkausten tekeminen hyvinvointivaltiota kannattelevista asioista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta ei voi kuitenkaan olla tapa saavuttaa tavoite. Sen sijaan meidän…

Tun­tei­ta ja ter­veys­tek­no­lo­giaa

Paha, pahempi, pahin. Tuo iso paha susi, teknologia, joka vie ihmisiltä työt ja kanssakäymisestä inhimillisyyden. Tuntuu siltä, että työstä tulee pelkkää kaaosta eikä jutella ehdi, kun joutuu näpyttelemään puhelinta tai puhumaan ruudulle. Vai olisiko sittenkin hyvä, parempi, paras? Kysymykseen ei…

Löydät minut näistä 9 vaalikoneesta

Vaalikoneet ovat suosittu ja helppo tapa löytää itselle parhaat eduskuntavaaliehdokkaat. Vastaamalla vaalikoneen kysymyksiin löydät kanssasi samaa mieltä olevat ehdokkaat. Mikä parasta – ehdokkaat myös perustelevat vastauksensa, jolloin saat arvokasta näkemystä heidän ajatuksistaan ja arvoistaan. Löydät minut seuraavista vaalikoneista: HS:n vaalikone…

Panostaminen kouluruoan makuun ei ole euroista kiinni

Kahdeksasluokkalainen Esko Kiuru Oulusta kysyy mielipidekirjoituksessaan (Kaleva 31.1.2023) olisiko kouluruokaan mahdollista panostaa vähän enemmän. Mielestäni vastaus on selkeästi kyllä olisi. Kouluruoasta on syytä puhua. On syytä kuunnella nyt meidän lapsia ja nuoria sekä koulujen henkilökuntaa tarkalla korvalla, vähättelemättä. Tällä hetkellä…