Miten luoda inhimillinen oppimisympäristö lukioiden arkeen?

Koulutuspoliittisilla päätöksillä on suora vaikutus oppilaiden ja opettajien jaksamiseen. Vuonna 2018 säädettiin uusi lukiolaki ja vuonna 2021 toteutettiin oppivelvollisuuden laajentaminen. Nämä ovat lisänneet toisen asteen velvoitteita rahoituksen laahatessa perässä.

Opetusalan henkilöstökyselyt osoittavat, että alan korkein kuormitus kohdistuu lukion henkilökuntaan. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan 48 prosenttia lukion 1. ja 2. luokan tytöistä koki uupumisasteista väsymistä. Nopea uudistusten läpivieminen tuo haasteita henkilöstölle jo valmiiksi aliresursoidulle alalle ja oppilaille pärjätä yhä vaativammaksi käyvässä koulumaailmassa.

Nuoret ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja vastuuntuntoisia. Olosuhteita lukioissa tulee kehittää heidän kehitystä ja hyvinvointia tukeviksi.

Tehokkuutta ja uraohjautuvuutta painottavan koulutusympäristön inhimillisyyden lisäämiseksi tarvitsemme riittävän tarveperustaisen rahoituksen, opettajaresurssit ja riittävän työajan. Opetusryhmien pienentäminen mahdollistaa arjen kohtaamisen, henkilökohtaisen tuen ja ohjaamisen.

Opettajakoulutuksen sisältöä tulee tarkastella, jotta saadaan riittävät valmiudet ja osaaminen auttaa tuen tarpeissa sekä ohjata tarvittaessa opiskelijahuollon piiriin. Oppilashuolto toimii ohjeistuksen ollessa selkeää koulutuksen järjestäjän ja hyvinvointialueen yhteistyönä. Tarpeeseen vastaava erityisopetus palvelee sekä opettajia että opiskelijoita. Oppimisvaikeuksien tuki tulee olla riittävää. 

Nuoret ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja vastuuntuntoisia. Olosuhteita lukioissa tulee kehittää heidän kehitystä ja hyvinvointia tukeviksi. Tulevaisuuden kauaskantoiset ja hyvinvointia lisäävät ratkaisut löydetään parhaiten yhteistyössä, henkilöstöä ja nuoria päätöksentekoon osallistaen.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on oikea suunta. Se vähentää eriarvoisuutta, lisää osallisuutta yhteiskuntaan, ja nostaa osaamistasoa. Lukioiden arkeen on varmistettava riittävät resurssit, ja vastuun lisäksi valtaa luoda inhimillinen oppimisympäristö. Hyvin työssään jaksavat opettajat ja hyvinvoivat opiskelijat ovat panostus tulevaisuuteen.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Forum24:ssa (22.3.2023).

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *