Vahvalla taloudella velkaantumisen kimppuun

Valtion velkaantuminen, kun se tehdään juoksevia kuluja varten, on koko yhteiskunnan kannalta huolestuttavaa. On totta, että velkaantumista tulee hillitä. Leikkausten tekeminen hyvinvointivaltiota kannattelevista asioista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta ei voi kuitenkaan olla tapa saavuttaa tavoite.

Sen sijaan meidän tulisi tarkastella julkisen sektorin palvelurakennetta ja löytää kuluja tuovia kohtia, joita ei ole uudistettu pitkään aikaan. Tämä voisi sisältää esimerkiksi tehostamisen ja automatisoinnin avulla tapahtuvaa prosessien virtaviivaistamista sekä toistuvien kustannusten tarkastelua. Muun muassa sosiaaliturvan ja työttömyysturvan uudistaminen on myös tarpeen.

Päätösten seuraukset ihmisten arkeen on ymmärrettävä.

Verotus on keskeinen työkalu, jonka avulla turvataan hyvinvointivaltion edellytykset. Ensisijaista on veropohjan tiivistäminen puuttumalla muun muassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tärkeää on, että pieni- ja keskituloisten palkansaajien, yrittäjien ja eläkeläisten verotus ei nouse.

Tärkeä osa ratkaisua on talouskasvun ja sitä myötä tulojen kasvun luominen. Tämä tarkoittaa investointeja tutkimukseen, infrastruktuuriin ja koulutukseen, mikä edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja lisää verotuloja. Tämä on kestävämpi ja pitkäaikaisempi tapa vahvistaa julkista taloutta.

Talouspolitiikka ei ole vain numeroita ja budjettia, vaan se on myös arvovalintoja. Meidän on punnittava eri vaihtoehtoja huolellisesti ja varmistettava, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Samalla on huomioitava, että julkisen sektorin palvelujen karsiminen voi vaikuttaa eniten heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Päätösten seuraukset ihmisten arkeen on ymmärrettävä.

Julkisen talouden vahvistaminen on tärkeää, mutta sen saavuttamiseksi on löydettävä kestävämpiä tapoja kuin vain leikkausten tekeminen. Tehostamisen, automatisoinnin, talouskasvun ja investointien avulla voimme saavuttaa tavoitteen ja varmistaa, että julkinen sektori palvelee kansalaisia mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Tämä edellyttää yhteistyötä eri sidosryhmien ja poliittisten toimijoiden välillä, jotta löydämme parhaat ratkaisut yhdessä.

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *